Počet titulov 0 / 0,00 €
Na stiahnutie
Prihlásenie
Zabudol som svoje heslo Registrácia / Nové konto
O nás

JUVENIA - EDUCATION  je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti doplnkového vzdelávania detí a mládeže a produkcie jazykových  učebníc pre základné školy. V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 1 600 školami v rámci celého Slovenska.

 

História 

S našimi aktivitami sme začali od roku 1993, kedy sme rozbiehali organizovanie kurzov anglického jazyka pre deti, mládež a dospelých. Prvé skúsenosti s tvorbou didaktických materiálov sme začali získavať na letných jazykových táboroch, ktoré sme pripravovali spolu so zahraničnými lektormi. Počas ďalších rokov sme sa zamerali na jazykové kurzy s výučbou angličtiny pre mladších školákov a následne v roku 1997 sme pridali do našej činnosti aj vydávanie školskej didaktickej literatúry, kedy vyšla prvá učebnica Busy Bee Angličtina pre najmladších školákov. Od tej doby každoročne vydávame cudzojazyčné učebnice a ďalšie didaktické pomôcky.

V roku 2004 sme sa transformovali na neziskovú organizáciu, čím poskytujeme všeobecne prospešné služby podľa zákona o neziskových organizáciách. V našej organizácii sa riadime etickými zásadami Fair Trade a v tejto oblasti sme sa vyprofilovali na zodpovedného partnera učiteľov, škôl a rodičov.

 

Produkty

Do portfólia našej organizácie patria moderné učebnice a pracovné zošity anglického jazyka, ako aj vzdelávacie pomôcky pre žiakov MŠ a 1. stupňa ZŠ.

V rámci svojej vydavateľskej činnosti organizácia úzko spolupracuje so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu vydávaných učebných a vzdelávacích pomôcok.

Všetky nové materiály vytvárame z našich vlastných nápadov a skúseností. Naše produkty sú v priebehu svojho vývoja testované v miestnej škole či škôlke, aby sa zabezpečilo ich racionálne opodstatnenie a zameranie na správne vekové skupiny.

Radi by sme upriamili vašu pozornosť aj na fakt, že vydaním týchto učebníc podporujeme domácu produkciu, dávame priestor pre tvorivosť slovenských autorov a v neposlednom rade znižujeme nároky na dovoz zahraničnej cudzojazyčnej produkcie. Nie zanedbateľnou položkou je aj nižšia cena našich učebníc, ktorá umožňuje dostupnosť aj sociálne slabším žiakom.

 

Certifikácia

Všetky učebnice prešli riadnym schvaľovacím procesom Štátneho vzdelávacieho programu na Ministerstve školstva v Bratislave. Zárukou odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi je udelenie odporúčacej doložky MŠVVŠ SR.


Odporúčacie doložky k nahliadnutiu:
Busy Bee 1
Busy Bee 2
Busy Bee 3
Busy Bee 4
Busy Bee Starter
Busy Bee Fairy Tales
omalovanka

Kontaktujte nás
+421(0)944 197 648, +421(0)905 582 552
vydavatelstvo@juvenia.sk
juvenia.education, 08:00 - 15:00
Nájdete nás
JUVENIA-EDUCATION, n.o.
Levočská 866/10
058 01 Poprad, Slovensko
FACEBOOK
Kopírovanie akejkoľvek časti stránky www.juvenia-education.sk bez písomného súhlasu autora je zakázané.
©2024 www.juvenia-education.sk všetky práva vyhradené